Teks-teks Petrus

Logo Sambutan yang hangat!


Saya telah menghasilkan beberapa teks - terutama sketsa - yang diterbitkan di bagian ini.

Saya juga akan dengan senang hati menerima umpan balik atas tulisan saya.

Sketsa

Sketsa dengan pesan atau sebagai pengantar ke suatu topik... Tetapi beberapa di antaranya hanya untuk bersenang-senang.

Sketsa


Peter Schütt

Mail: peter-id_at_pstt.de

id.pstt.de